BRACIA ZONG

E-recepty na świecie: przykłady dobrych praktyk

Rozwój e-recept na arenie międzynarodowej Elektroniczne recepty, zwane również e-receptami, stają się coraz popularniejsze na całym świecie. W wielu krajach systemy e-recept są już powszechnie stosowane, przynosząc liczne korzyści dla pacjentów i służby zdrowia. Przyjrzyjmy się kilku przykładom krajów, które wdrożyły udane rozwiązania w zakresie e-recept. Jednym z czołowych przykładów jest Szwecja, gdzie e-recepty są