BRACIA ZONG

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych w czasie stanu wojennego

Osoby, które były represjonowane przez aparat komunistyczny, mogą ubiegać się o odszkodowanie i o zadośćuczynienie za szkody, których doznali w czasie stanu wojennego czy też w latach poprzednich.

Oczywiście obecnie przyznawanie odszkodowanie jest określone odpowiednią ustawą, podstawową ustawą jest przepis z 23 lutego 1991 roku, który mówi o tym iż orzeczenia sądowe przeciw opozycjonistom wydawane przez aparat komunistyczny są nieważne. Oczywiście należy dopełnić formalności, aby sąd oficjalnie postanowił o unieważnieniu poprzedniego orzeczenia.

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych w czasie stanu wojennego

Jak uzyskać odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych?

W tym przypadku o odszkodowanie mogą ubiegać się osoby internowane w czasach stanu wojennego z 1981 roku, także osoby które pełniły służbę wojskową w roku 1982 oraz 1983, kiedy były przymuszone do odbycia służby wojskowej. Dodatkowo także odszkodowania przysługują osobom represjonowanym przez organy radzieckie w latach od 1944-1956. Oczywiście były to różnego rodzaju represje wobec opozycjonistów, nękanie, więzienie, różnego rodzaju kary, także zabór mienia, często osoby te straciły pracę, nie mogły spełniać się zawodowo.

Dlatego też obecnie przysługują im różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawne skazanie w czasach komunistycznych. Przysługuje im także zwrot mienia, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa komunistycznego. Dodatkowo postanowienia sądu zostaną skasowane, wówczas osoba która była represjonowana ma prawo do odszkodowania za bezprawne skazanie za działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny.

Możliwe jest zatem otrzymanie odszkodowania, także często przyznawane jest odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, w przypadku kiedy osoba ta już zmarła. W tym wypadku nie ma przedawnienia tego rodzaju roszczenia, dlatego też często ubiegają się o nie potomkowie osób, które walczyły z opresyjnym systemem komunistycznym jeszcze w latach 50-tych XX wieku. Oczywiście należy pamiętać, iż tym przypadku należy przejść całą drogę sądową od unieważnienia poprzedniego orzeczenia, poprzez otrzymanie zadośćuczynienia lub też odszkodowania. Wiele osób korzysta w tym przypadku z pomocy kancelarii prawnych czy też adwokatów, którzy posiadają doświadczenie w tego rodzaju sprawach.