BRACIA ZONG

Rejestracja samochodu z zagranicy – jakie formalności należy spełnić?

Zawsze należy mieć na uwadze, że rejestracja samochodu z zagranicy, posiada odpowiednią procedurę, w ramach której należy postępować. Przekroczenie wyznaczonych przez przepisy prawa terminów, może mieć bardzo negatywne konsekwencje. W takim wypadku, warto jest mieć je na uwadze i zawsze rzetelnie ich pilnować. Dzięki temu, będzie się miało pewność, że zostały one należycie dochowane. Kolejną