BRACIA ZONG

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych w czasie stanu wojennego

Osoby, które były represjonowane przez aparat komunistyczny, mogą ubiegać się o odszkodowanie i o zadośćuczynienie za szkody, których doznali w czasie stanu wojennego czy też w latach poprzednich. Oczywiście obecnie przyznawanie odszkodowanie jest określone odpowiednią ustawą, podstawową ustawą jest przepis z 23 lutego 1991 roku, który mówi o tym iż orzeczenia sądowe przeciw opozycjonistom wydawane