BRACIA ZONG

Fungicydy w przypadku chorób zboża

Zboża ozime mogą być narażone na różnego rodzaju grzyby.

Dobrym przykładem może być pszenica ozima, gdzie choroby grzybicze obniżają plon oraz jakość ziarna. Oczywiście choroby grzybicze mogą pojawić się na różnych etapach wzrostu, dlatego należy obserwować rośliny, sprawdzać czy na liściach oraz łodygach nie znajdują się zmiany grzybicze. Choroby mogą dotyczyć także korzeni, niekiedy trudno je dostrzec, jednak warto dołożyć wszelkich starań, aby szybko wykryć wszystkie zmiany i je usunąć.

Fungicydy w przypadku chorób zboża

Zwalczanie chorób grzybiczych w uprawach zbóż ozimych

Choroby grzybicze mogą powodować bardzo duże straty, obniżają wielkość kłosów, liści, w tym przypadku ziarna mogą być drobniejsze. Choroby mogą powodować także spadek jakości ziarna, dlatego stosowanie odpowiednich fungicydów jest bardzo istotne. Oczywiście choroby mogą przenosić się na różne sposoby, może być to wiatr, wiele grzybów potrafi także przetrwać zimę w glebie. Wiosną, kiedy rośliny zaczynają wzrost, może pojawić się grzyb. Oczywiście infekcja może wystąpić także w kolejnych miesiącach, niekiedy choroby mogą zostać zwiane z innych obszarów. Często straty mogą sięgać 24 do 30%, jest to dość duża strata jeżeli chodzi o plony.

Jednym z najczęściej występujących problemów jest mączniak prawdziwy, jest to grzyb, który żywi się rośliną, na liściach pojawia się biały nalot, z czasem ciemnieje, a liście zaczynają usychać. Dodatkowo może atakować także łodygi, w tym przypadku straty mogą być duże, mogą wynosić nawet więcej niż 30%. Mączniak może rozwijać się już w temperaturze plus 5 stopni Celsjusza, dlatego też może pojawić się wczesną wiosną, powodować duże straty. Oczywiście jeżeli w naszym gospodarstwie występuje gesty posiew, różne formy zbóż ozimych występują na pobliskich polach, wówczas choroby mogą się przenosić.

Naturalnie możemy wybrać fungicydy, które będą odpowiednie do różnego rodzaju chorób. Fungicydy czy też herbicydy możemy zakupić na stronie https://innvigo.com/zabiegi-fungicydowe-zboza-ozime/, aby wybrać odpowiedni rodzaj fungicydów należy zidentyfikować chorobę, rodzaj grzyba. Często możemy chorobę windykować po rodzaju plam, kolorystyce, obszarach występowania.