BRACIA ZONG

Prace budowlane na wysokości – jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

Istnieje wiele zawodów, które wymagają wykonywania różnych typów prac na wysokościach.

Prace takie wiążą się z koniecznością posiadania odpowiednich umiejętności oraz predyspozycji i dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania takich prac. Często prace wysokościowe dotyczą branży budowlanej (tworzenie wyższych pięter budynków, budowa dachu, itp.). Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie pracownikom działającym na wysokości odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem.

Prace budowlane na wysokości – jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

Co jest istotne w kwestii ochrony pracowników na wysokości?

Istotną kwestią jest właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na danym stanowisku pracy oraz w danym miejscu wykonywania prac budowlanych. Oprócz tego konieczne jest zadbanie o badania wysokościowe, które potwierdzają, że dana osoba nie ma żadnego lęku i jest w stanie bezpiecznie oraz skutecznie wykonywać swoje obowiązki na wysokościach. Tylko wtedy mamy pewność, że osoby pracujące na wysokościach będą działać zgodnie z zasadami BHP. Warto zwrócić uwagę na szkolenia kładące nacisk na unikanie różnych błędów mogących doprowadzić do upadku.

Oczywiście same szkolenia oraz badania są niewystarczające. Istotną kwestią jest właściwe zabezpieczanie pracowników poprzez stosowanie różnych systemów asekuracyjnych. Na szczęście na rynku dostępne są różnorodne zabezpieczenia przed upadkiem na budowie. Systemy takie są wykonane z trwałych materiałów odpornych na obciążenia i gwałtowne działanie dużych sił. Ich technologia pozwala na skuteczne zabezpieczenie pracownika przed spadnięciem z dużej wysokości w różnych okolicznościach.

Nie należy też zapominać o niezwykle istotnych rozwiązaniach, jakimi są środki ochrony indywidualnej. Do ich grona zaliczają się różne elementy odzieży, rękawice, stosowne obuwie, okulary czy też kaski. Kask może ochronić głowę przed uderzeniem, gdy mamy do czynienia z upadkiem z małej wysokości lub utratą równowagi. Oprócz tego kask skutecznie chroni głowę przed obrażeniami zadawanymi przez przedmioty spadające z wysokości.