BRACIA ZONG

Jak działają różne rodzaje środków ochrony roślin?

Większość środków ochrony roślin jest wykorzystywanych w rolnictwie do jednego z następujących celów, takich jak ochrona roślin lub produktów roślinnych przed wszystkimi szkodliwymi organizmami, jak chwasty, grzyby, owady i nicienie.

Wpływanie na procesy życiowe roślin, czyli regulacja wzrostu, konserwowanie produktów roślinnych i zapobieganie rozwojowi grzybów, niszczenie niepożądanych chwastów lub części roślin. Środki ochrony roślin są również klasyfikowane zgodnie z tym, jak i kiedy działają. Preparaty kontaktowe zwykle zwalczają szkodniki w wyniku bezpośredniego kontaktu. Owady są zabijane podczas bezpośredniego rozpylania lub pełzania po powierzchniach poddanych działaniu kontaktowego środka owadobójczego. Liście chwastów są zabijane, gdy wystarczająca powierzchnia jest pokryta herbicydem kontaktowym.

Preparaty ogólnoustrojowe to substancje wchłaniane przez rośliny lub owady i przenoszone do tkanek. Produkty dolistne stosuje się na liście, łodygi i gałęzie roślin.

Niektóre z nich są pobierane przez korzenie i przenoszone wewnątrz rośliny. Inne herbicydy stosowane w glebie zabijają chwasty, wpływając na kiełkującą sadzonkę. Większość takich środków ochrony roślin stosowanych w glebie wymaga uprawy roli lub wody, aby przenieść je do gleby. Fumiganty to substancje chemiczne stosowane jako toksyczny gaz lub ciało stałe czy ciecz, która tworzy toksyczny gaz. Gaz przeniknie pęknięcia i szczeliny konstrukcji lub gleby. Herbicydy stosowane przed sadzeniem nanosi się na glebę przed siewem lub przesadzeniem roślin. Niektóre herbicydy nakłada się na glebę po posadzeniu, ale przed wschodem uprawy lub chwastów. Powschodzące herbicydy stosuje się po pojawieniu się rośliny lub chwastów, takich jak chwastnica jednostronna. Fungicydy ochronne chronią uprawy przed infekcjami grzybiczymi. Opóźniają wzrost grzybów lub zapobiegają przedostawaniu się organizmów do leczonych roślin. Selektywne środki ochrony roślin będą kontrolować tylko niektóre szkodniki. Nieselektywne lub o szerokim spektrum działania będą kontrolować szeroką gamę szkodników. Pozostałości środków ochrony roślin szybko stają się nieaktywne po zastosowaniu i nie wpływają na przyszłe uprawy ani szkodniki, które się później pojawią.