BRACIA ZONG

Skuteczne sposoby eliminowania błędów w oprogramowaniu

Testowanie oprogramowania jest niezwykle ważnym procesem, który powinien być prowadzony równolegle z kodowaniem i całą pracą związaną z powstawaniem oprogramowania.

Jak każdy inny formalny proces, działania testowe są zwykle poprzedzone dokładnymi przygotowaniami i planowaniem. Głównym celem tego etapu jest upewnienie się, że zespół rozumie cele klienta, główny cel produktu, możliwe ryzyko, z którym musi się zmierzyć, oraz oczekiwane rezultaty. Jako punkt wyjścia do wykonania testu należy zdefiniować, co podlega testowaniu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespoły testowe opracowują przypadki testowe. Przypadek testowy opisuje warunki wstępne, pożądane wyniki i warunki dodatkowe określonego scenariusza testowego, mające na celu sprawdzenie, czy funkcja spełnia podstawowe wymagania. Kolejnym krokiem w wykonaniu testu jest skonfigurowanie środowiska testowego. Głównym kryterium tej części jest upewnienie się, że środowisko testowe jest możliwie najbliższe rzeczywistemu środowisku użytkownika końcowego. Na przykład typowe środowisko testowe dla aplikacji sieci Web powinno obejmować serwer WWW, bazę danych, system operacyjny i przeglądarkę. Metody testowania oprogramowania to sposób przeprowadzania testów. Poziomy testowania oprogramowania opisują etapy tworzenia oprogramowania podczas przeprowadzania testów.

Typy testowania oprogramowania to podejścia i techniki stosowane na danym poziomie przy użyciu odpowiedniej metody, aby spełnić wymagania testowe w najbardziej efektywny sposób

Z pewnością testowanie oprogramowania ma na celu wykluczenie wszystkich możliwych błędów, ale także sprawdza poprawność nie tylko prawidłowego działania, w sensie prawidłowych obliczeń. Trzeba brać pod uwagę także warstwy graficzne oprogramowania. Program powinien być czytelny i możliwe jak najprostszy w obsłudze. Użytkownik musi intuicyjnie poruszać się po menu programu, grafika nie może posiadać zbyt ostrych kolorów, aby wzrok użytkownika nie mączył się. Dzięki temu będzie można oddać w ręce użytkowników końcowych w pełni sprawne oprogramowanie.